det kan gøre underværker at tage aktivt del i samfundet - ikke mindst for mennesker, som ikke oplever sig som fuldt ud integreret

 
 

Kvindehusets aktiviteter og tilbud er båret af vores mange frivillige. Hos os kan vi altid bruge en ekstra hånd, og man må gerne starte i det små og vokse med opgaven. På den måde bruger Kvindehuset bevidst frivillighed som metode til personlig vækst og udvikling, og er herigennem med til at skabe aktive medborgere. 

Mange af de kvinder, som kommer til Kvindehuset som brugere, udvikler sig til at blive vores aktive frivillige. Kvindehuset har derved stor succes med at få to-kulturelle kvinder til at blive aktive frivillige,  og en stor del fortsætter det frivillige arbejde i foreninger, kvindegrupper, genbrugsbutikker og idrætsforeninger i deres lokalområde.

Viden om det samfund og den by, man lever i, er afgørende for ens muligheder for at være en aktiv medborger. Kvindehuset arbejder derfor målrettet på at formidle viden om fx demokrati og ytringsfrihed, rettigheder og pligter, og vi introducerer vores kvinder til Aarhus som by og dens mange muligheder.