Kvindehuset fik i 2014 Als Research til at udføre en grundig og uafhængig evaluering af Kvindehuset og vores indsats. Evalueringen konkluderer, at Kvindehuset har stor succes med at skabe og fastholde kontakt til mindre ressourcestærke etniske minoritetskvinder, som almindeligvis er en gruppe der kan være svær at nå. Endvidere konkluderer rapporten, at Kvindehuset i høj grad er lykkedes med at sætte brugerne i stand til at mestre deres livssituation og gebærde sig i samfundet. Rapporten kan læses her

Booklet om Kvindehuset i Århus fra 2012 kan læses her