oversigtsbillede.png
CIMG0560_d.jpg
oversigtsbillede.png

Kvindehuset i Aarhus


KVINDEHUSET  Aktivitetscenter, fællesskab og kursussted for kvinder med anden etnisk baggrund

SCROLL DOWN

Kvindehuset i Aarhus


KVINDEHUSET  Aktivitetscenter, fællesskab og kursussted for kvinder med anden etnisk baggrund

 

Kvindehuset i Århus er et mødested og aktivitetscenter for minoritetskvinder. vi arbejder med den enkeltes udfordringer og hjælper kvinderne til at blive stærkere mødre og bedre medborgere.


Formålet med foreningen Kvindehuset i Århus er at fremme kvinders mulighed for at føle sig hjemme i det danske samfund

Kvindehuset arbejder på at styrke den enkelte kvinde, så hun i en tryg og anerkendende ramme kan få mulighed for at finde glemte eller uopdagede ressourcer.  I Kvindehuset får hun styrket sit danske sprog, får viden om det danske samfund og om de rettigheder, pligter og muligheder, hun har som borger.

Kvindehuset yder støtte og vejledning til både faglige og personlige udfordringer, og mødet med andre kvinder, der har stået i en svær situation og gerne vil hjælpe, gør en stor forskel.

 

Med udgangspunkt i tanken om frivillighed og engagement fra husets kvinder skaber Kvindehuset et unikt fællesskab og tilbyder et vigtigt socialt netværk. For kvinder og børn, der har levet i isolation og ensomhed, danner dette grundlaget for livskvalitet og et meningsfyldt liv. Tilsammen styrker disse mange elementer den enkelte som kvinde, mor og medborger.


56308622_2235186496574395_257994940259237888_o.jpg

ny bestyrelse i kvindehuset

Kvindehuset fik valgt sin nye bestyrelse på Kvindehusets generalforsamlingen 6. april.

Fra venstre i forreste række Hawa Harakow, Purnima Erichsen, Mette Mikkelsen, Sirwa Fatwa og Ingeborg Bach. I anden række fra venstre Aslaug S. Arnadottir, Helle Erenbjerg og Birthe Windfeldt. Valgt blev også Rikke Stengaard Madsen, som ikke er med på billedet.

Glæd jer til at møde dem i huset!


Kvindehusets ugentlige aktiviteter

Her kan du se, hvilke aktiviteter vi har fast hver uge i Kvindehuset. Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter øverst oppe under “Aktiviteter”. Derudover har vi selvfølgelig også forskellige arrangementer af og til, der ligger uden for de faste ugentlige aktiviteter.

Her kan du se, hvilke aktiviteter vi har fast hver uge i Kvindehuset. Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter øverst oppe under “Aktiviteter”. Derudover har vi selvfølgelig også forskellige arrangementer af og til, der ligger uden for de faste ugentlige aktiviteter.


CIMG0560_d.jpg

Hvem bruger kvindehuset?


HUSETS BRUGERE — Kvindehusets brugere er kvinder, som ønsker at flytte sig i et fællesskab med andre

Hvem bruger kvindehuset?


HUSETS BRUGERE — Kvindehusets brugere er kvinder, som ønsker at flytte sig i et fællesskab med andre

Kvindehuset i Århus er et mødested for alle kvinder i Aarhus. Det er et sted, hvor kvinder uanset kulturel baggrund, religion og alder kan udfolde sig.

Tiden i Kvindehuset kan begynde med et helt basalt ønske om at lære nye færdigheder, men nogle kvinder oplever også livsfaser, hvor de har behov for at genfinde selvtilliden eller skabe nye netværk. Vores brugere kommer fra hele Aarhus. Nogle bruger huset dagligt, andre kun en gang om måneden. 

Efter en periode i Kvindehuset er den enkelte kvinde rustet til at komme videre. Vi er ikke et værested, men et udviklingssted. Til gengæld opbygges ofte stærke bånd, og mange af vores brugere fortsætter med at komme i huset som frivillige.

Vi ser ikke vores brugere som svage personer, men som mennesker i udsatte eller sårbare situationer. Derfor formår vi både at stille forventninger og sikre trygge rammer. Denne indstilling virker. Det bekræftes gang på gang af mødet med tidligere brugere, der har fået fodfæste i samfundet efter tiden i Kvindehuset.