"Inden jeg begyndte at komme i Kvindehuset, var jeg ingenting. Jeg er gået fra 0 til 10. I dag er jeg en anden. Kvindehuset har ændret mig, og det er blevet mit andet hjem." 

 
 

Formålet med foreningen Kvindehuset i Århus er at fremme kvinders mulighed for at føle sig hjemme i det danske samfund. For at kunne begå sig godt, må man være fortrolig med sproget og med de rettigheder, pligter og muligheder, man har i samfundet.

Kvindehuset giver mulighed for, at kvinder kan indgå i brede sociale netværk og få og dele viden på en lang række områder til gavn for kvinden selv og hendes familie. Det drejer sig f.eks. om forældreroller og opdragelse, kost og motions indflydelse på sundhedstilstanden, udøvelse af praktiske færdigheder med mere.

Vi arbejder for, at den enkelte kvinde kan føle sig hjemme og føle sig nyttig i det danske samfund. I en tryg og anerkendende ramme, giver vi kvinder mulighed for at finde glemte eller uopdagede ressourcer. Her kan man kan få styrket sit danske sprog og få viden om det danske samfund. Vi underviser desuden i de rettigheder og pligter, man har som borger - etiske såvel som juridiske.

Vi tilbyder støtte og vejledning til både faglige og personlige udfordringer, og især mødet med andre kvinder, der har stået i svære situationer, gør en stor forskel. Med udgangspunkt i tanken om frivillighed og engagement fra husets kvinder er Kvindehuset således et unikt fællesskab og et vigtigt socialt netværk.Ikke mindst for kvinder, der har levet isoleret og ensomt, danner Kvindehuset grundlaget for livskvalitet og et meningsfyldt liv.

Kvindehuset er et sted, hvor den enkelte kan genfinde sig selv og sine ressourcer, bliver styrke og finde mål og mening med livet. Mange bliver efter et stykke tid aktive uden for Kvindehuset: De kan blive frivillige i deres lokalområde, tage en uddannelse, få et arbejde eller danne egne kvindegrupper. Disse kvinder er Kvindehusets ambassadører og viser den bevægelse hos den enkelte, der er vores ypperste mål.