Når der sker forandringer i livet,  bliver kvindernes udfordringer tydelige. vi hjælper med praktisk og personlig støtte samt rådgivning -  både når det er svært, og når det er hverdag.

 
 

I Kvindehuset har vi socialrådgivere ansat til at vejlede og rådgive husets kvinder. Rådgivningen spænder fra helt praktiske forståelsesopgaver og til at støtte kvinden i svære situationer.

Kvinderne kan opleve mødet med offentlige institutioner og andre formelle aktører som svært og utrygt. Mange breve fra det offentlige er formuleret på et vanskeligt sprog, og har man i forvejen udfordringer med sproget, kan det være næsten umuligt at afkode budskabet i et brev fra kommunen eller boligforeningen.

 

 

Rådgiveren hjælper med forståelsen og kan tage kontakt til systemet  og herigennem få de informationer, kvinderne har brug for. Rollen som brobygger mellem vores kvinder og det offentlige er en af vores fornemste opgaver - den skaber tillid til det kommunale system.

Rådgiveren har tavshedspligt.