Kvindehusets historie

Kvindehuset åbnede dørene for byens kvinder d. 8. marts 2008. Siden da har huset bevæget sig fra at være en enestående idé og et stærkt ønske om et mangfoldigt tilbud for to-kulturelle kvinder til i dag at være et etableret udviklingscenter for minoritetskvinder og arbejdet med inklusion.

Læs mere om husets udvikling herunder.

 
 
aabning kvindehus.jpg

GRUNDLÆGGELSE I 2008

Ideen om et  mangfoldigt kvindehus i Aarhus opstod allerede i 2003, hvor en række kvindeforeninger fra Aarhus Vest mødtes under Urbanprogrammets ’Bydel i Bevægelse’.  Drømmen om sådan et hus tog yderligere fart i 2005, da 13 kvinder - i aldre, der spændte fra 25 til 60 år og med forskellige etniske baggrunde - dannede en styregruppe, som siden ihærdigt arbejdede for ideen. 

 

Det var dette arbejde, der førte til dannelse af foreningen Kvindehuset i Aarhus d. 12. august 2007.  Foreningen Kvindehuset i Århus fik derefter gennem støtte fra Det Boligsociale Fællessekretariat, Integrationsministeriet, Urban-programmet og Aarhus Kommune etableret Kvindehuset i Århus på Myrholmsvej 2 i Viby J.

Vi åbnede dørene til huset d. 8. marts 2008 - drømmen var blevet til virkelighed.

 

fra god projektidé til etableret udviklingscenter

I årene efter etableringen blev Kvindehuset modnet. Bygningerne, som tidligerehavde rummet en børnehave, fik ny sjæl og masser af liv med de mange kvinder, der tog huset til sig. Erfaringer og viden blev samlet, ideer blev afprøvet, og nye praksisser udviklet.

Med tiden opbyggedes et mangfoldigt korps af frivillige kvinder, hvoraf flere var forhenværende brugere af husets tilbud. Opgaven med at koordinere de frivilliges arbejde og tydeliggøre husets værdier var krævende, men også en lærerig og værdifuld investering, der har banet vejen for, at vi har det Kvindehus, vi har i dag.

Kvindehuset udviklede sig i denne periode fra at være et tilbud om hygge og samvær til at blive et sted for faglig og social opkvalificering. 


 

Vores aktiviteter har altid haft fokus på at styrke den enkelte kvinde som mor og medborger. Vi har løbende  set kvinder blive aktive, bestå deres danskprøver, blive frivillige i deres lokalområder eller gennemføre deres uddannelser med støtte fra vores tilbud om lektiehjælp for voksne kvinder under uddannelse. Som noget, vi prioriterer højt, har vi også opnået resultater, som på kort sigt ikke altid er målbare efter samfundets standarder om uddannelse og beskæftigelse.

 

 
CIMG3566_b.jpg

udviklingsårene 2014-2015

Bestsellerfonden har fulgt Kvindehusets arbejde i nogle år og tror på det, vi står for, og det, vi laver. Fonden har anerkendt den store udfordring, vi står overfor med hensyn til fremtidig forankring, og valgte sidste år at give os et års støtte til udvikling. Rammen blev, at Kvindehuset skulle bringes endnu et skridt videre, og at vores viden og erfaringer skulle udnyttes på nye måder. Den udviklingsproces er vi nu lige midt i.

En opgave er at bevare og langtidssikre Kvindehuset som en organisation med efterspurgte og udbytterige tilbud til to-kulturelle kvinder. 

 

En anden opgave er at afsøge nyt terræn. Vi undersøger, hvordan vi kan omsætte og udnytte vores erfaringer og viden til at sikre indtægt fra andre sider end vores sædvandlige støttepartnere. Vi arbejder derfor på at opbygge en socialøkonomisk gren af vores aktiviteter, der vil fungere sideløbende med vores eksisterende tilbud til de mange kvinder.


Hvis du ønsker at bidrage til den igangværende proces eller høre mere om vores udviklingsstrategi, er du meget velkommen til at kontakte os.

Gå til kontaktoplysninger