Fællesskab er et nøgleord i kvindehuset. anerkendelse og social inklusion er forudsætninger for et værdigt liv.

 
 

i Kvindehuset prioriterer vi fællesskabet højt. Hos os indgår kvinderne og deres børn i et rumligt og mangfoldigt fællesskab, hvor ingen er ens – og alle er anderledes. For kvinder og børn, der har levet marginaliseret i det danske samfund, er dette fællesskab afgørende for deres trivsel og vækst. 

Kvindehusets rammer står for tryghed og accept og tilbyder et socialt netværk, som betyder meget for den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Mange af kvinderne kalder Kvindehuset 'deres andet hjem' - eller ’min fars hus’. Deres engagement i huset afspejler dette særlige, nære forhold og er med til at skabe husets sjæl og varme. 

Læs mere herunder.

AG18854.jpg

Højtidsfester og markeringer. Lever man et isoleret liv, eller har man sin familie langt borte, har man få eller ingen muligheder for at fejre højtidsfester med andre. Kvindehuset arrangerer højtidsfester for husets kvinder og børn og har igennem de sidste mange år opbygget egne gode traditioner. Her har alle nogle at dele deres forventninger og glæder med, og kvinderne, mødrene og deres børn bliver hinandens 'familie' denne dag. 

Det handler om at være en del af noget større - at være en del af et meningsfuldt fællesskab. Vi tror på, at jo flere gode oplevelser af livsglæde, fællesskab, meningsfuldhed et barn får – jo stærkere bliver barnet, og desto større blivermulighederne for, at det finder sig til rette og udvikler sig til en konstruktiv medborger. 

Vi tilbyder jævnligt udflugter og ture for kvinder og mødre med børn. Der kan være tale om endagsture til nære og fjernere mål, såsom Aarhus by, Himmelbjerget, København. Med jævne mellemrum tilbyder vi ture med overnatning, f.eks. på Fristedet Skæring Strand og Rude Strand.